Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-480/22 – Wyrok TSUE – 2023-11-23

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-10-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Zakres stosowania - Artykuł 1 ust. 2 - Urządzenia kolei linowych - Bezpośrednie udzielenie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-09-21

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 102 i 106 TFUE - Przedsiębiorstwa publiczne - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Swoboda przedsiębiorczości - Przedsiębiorstwo będące w całości własnością państwa członkowskiego i korzystające z wyłącznych...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-09-07

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 7 września 2023 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zamówienia publiczne na usługi - Drukarnia państwowa - Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych oraz układów do zarządzania tymi dokumentami - Przepisy krajowe przewidujące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-06-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuł 2 pkt 7 - Pojęcie "nieprawidłowości" - Artykuł 98 ust. 1 i 2 - Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2023 r.(*) Odwołanie - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 - Odwołanie od sentencji orzeczenia Sądu - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 - Artykuł 170 ust. 3 - Punkt 23 załącznika I - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-04-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 20 kwietnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Telekomunikacja - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) - Artykuł 4 ust. 1 - Dyrektywa 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) - Artykuł 7 - Przyznawanie praw użytkowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 34 i 36 TFUE - Swobodny przepływ towarów - Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym - Nośniki audycji audiowizualnych - Sprzedaż przez internet - Uregulowanie państwa członkowskiego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-02-09

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Poważne wykroczenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. g) - Fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia - Zamówienie udzielone konsorcjum - ...

123456...7następne »