Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-41/18 – Wyrok TSUE – 2019-06-19

2019-06-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 19 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) - Udzielanie zamówień publicznych na usługi - Fakultatywne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Poważne ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. c) i art. 10 lit. d) ppkt (i), (ii) i (v) - Ważność - Zakres stosowania - Wyłączenie usług arbitrażowych i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 8 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 66 - Zdarzenie podatkowe i wymagalność podatku - Moment wykonania usług - Roboty budowlane i montażowe - Uwzględnienie momentu odbioru robót przewidzianego w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 97/67/WE - Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych - Świadczenie powszechnej usługi pocztowej - Wyłączne prawa wyznaczonego operatora - Emisja innych niż znaczki pocztowe znaków opłat za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Koszty pracy - Automatyczne wykluczenie oferenta, który nie wskazał oddzielnie w ofercie kosztów pracy - Zasada proporcjonalności W sprawie C-309/18 mającej za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-04-04

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą - Zawarcie umowy wymagające zgody ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - Możliwość...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny usług pocztowych - Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Pojęcie "wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych" - Artykuł 8 - Prawo państw członkowskich do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) - Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) / Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis ...

« poprzednie12345678910...28następne »