Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-547/22 – Wyrok TSUE – 2024-06-06

2024-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Odszkodowanie przyznane oferentowi bezprawnie wykluczonemu z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-30

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuły 99 i 101 - Korekty finansowe w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami - Rozporządzenie (UE) nr 2021/1060 - Artykuł 104 - Korekty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Dostęp do procedur odwoławczych - Artykuł 2 ust. 3 i art. 2a ust. 2 - Obowiązek zapewnienia...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2a ust. 2 - Artykuł 3 ust. 1 - Artykuł 4 ust. 1 - Artykuł 6 ust. 1 - Umowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Udzielanie zamówień publicznych w sektorze transportu - Dyrektywa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 7 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - Realizacja zamówienia - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Zmiana terminu wykonania - Istotna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (UE) 2016/679 - Artykuł 4 pkt 2 i 7 - Pojęcia "przetwarzania" i "administratora" - Opracowanie mobilnej aplikacji informatycznej - Artykuł 26 - Współadministrowanie - Artykuł 83 - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-10-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Zakres stosowania - Artykuł 1 ust. 2 - Urządzenia kolei linowych - Bezpośrednie udzielenie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-09-21

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 102 i 106 TFUE - Przedsiębiorstwa publiczne - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Swoboda przedsiębiorczości - Przedsiębiorstwo będące w całości własnością państwa członkowskiego i korzystające z wyłącznych...

123456...35następne »