Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-275/03 – Wyrok TSUE – 2004-10-14

2004-10-14

Komunikat w Dz.U. Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 października 2004 r. w sprawie C-275/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej [1] (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 89/665/EWG -Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-10-14

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 14 października 2004 r. (*) Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 92/50/EWG - Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi - Zadanie polegające na pomocy inwestorowi dotyczącej stacji uzdatniania - Udzielenie zamówienia zwycięzcy poprzedniego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-10-07

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 7 października 2004 r. (*) Dyrektywa 93/37/EWG - Zamówienia publiczne - Udzielanie zamówień - Uprawnienie instytucji zamawiających do dokonywania wyboru kryterium spośród kryteriów najniższej ceny i oferty najkorzystniejszej ekonomicznie W sprawie C-247/02 mającej za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-09-14

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 14 września 2004 r. Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 93/37/EWG - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu W sprawie C-385/02 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-06-24

Komunikat w Dz.U. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie C-212/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii[1] (Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG - Niewystarczająca transpozycja - Obowiązek przewidzenia w prawodawstwie dotyczącym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2003

2003-11-27

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 27 listopada 2003 r.(*) Znaki towarowe - Zbliżanie ustawodawstw - Dyrektywa 89/104/EWG - Artykuł 2 - Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy - Oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej - Oznaczenia dźwiękowe - Zapis muzyczny - Pisemny opis - Onomatopeja W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2002

2002-09-17

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 17 września 2002 r.(*) Zamówienia publiczne w sektorze transportu - Dyrektywy 92/50/EWG i 93/38/EWG - Gmina będąca zamawiającym, która organizuje usługi transportu autobusowego i której niezależna gospodarczo jednostka uczestniczy w przetargu jako oferent - Uwzględnienie kryteriów ...

« poprzednie1...242526272829następne »