Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-601/21 – Skarga TSUE – 2021-09-28

2021-09-28

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2021 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-601/21) Język postępowania: polski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, P. Ondrůšek, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2019

2019-07-12

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2019 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Sprawa C-537/19) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii Żądania strony skarżącej ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-03-12

Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2018 r. - Komisja Europejska /Republika Słowenii (Sprawa C-188/18) Język postępowania: słoweński Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, G. von Rintelen, M. Žebre) Strona pozwana: Republika Słowenii Żądania strony skarżącej Komisja wnosi do ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-28

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii (Sprawa C-164/18) Język postępowania: hiszpański Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano i G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-28

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii (Sprawa C-165/18) Język postępowania: hiszpański Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano i G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-07

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa C-86/18) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-07

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa C-88/18) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-07

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Wielkie Księstwo Luksemburga (Sprawa C-87/18) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Ondrůšek, F. Thiran, G. von Rintelen, pełnomocnicy) Strona pozwana: Wielkie Księstwo Luksemburga Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-06

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii (Sprawa C-79/18) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy) Strona pozwana: Republika Austrii Żądania strony skarżącej ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2018

2018-02-06

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. - Komisja Europejska / Republika Austrii (Sprawa C-76/18) Język postępowania: niemiecki Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy) Strona przeciwna: Republika Austrii Żądania strony skarżącej Strona ...

12następne »