Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-564/11 – Postanowienie TSUE – 2013-05-16

2013-05-16

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 maja 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia i in. przeciwko Comune di Pavia (Sprawa C-564/11)[1] (Artykuł 99 regulaminu postępowania - Zamówienia...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2009

2009-04-03

Postanowienie Trybunału z dnia 3 kwietnia 2009 r. - VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa C-387/08 P)[1] (Odwołanie - Skarga na bezczynność - Dyrektywa 89/665/EWG - Niewdrożenie przez Komisję mechanizmu korygującego przewidzianego w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2007

2007-11-27

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 27 listopada 2007 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dopuszczalność - Zasadnicze wymagania formalne - Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2007

2007-10-04

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. (*) Zamówienia publiczne -Dyrektywa 89/665/EWG - Procedura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych - Osoby, którym powinny być dostępne procedury odwoławcze - Spółka powołana dla osiągnięcia określonego celu (konsorcjum) będąca ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2005

2005-01-31

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU z dnia 31 stycznia 2005 r. Zamówienia publiczne na usługi - Wspólnotowa procedura przetargowa - Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych - Fumus boni juris - Okoliczności niecierpiące zwłoki W sprawie T-447/04 R Capgemini Nederland BV z siedzibą w Utrecht (...

« poprzednie1234następne »