Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-129/15 – Postanowienie TSUE – 2016-07-07

2016-07-07

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 - Pojęcie "podmiotu prawa publicznego" - Szpital założony w celu zarobkowym, o całkowicie prywatnym kapitale zakładowym - Przychody pochodzące w ponad 50% ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-04-07

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento - Włochy) - Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini / Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-07-16

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 16 lipca 2015 r.(*) Ponowne przydzielenie sprawy - Otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo W sprawie C-689/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Giustizia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-06-05

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 - Zaproszenie do składania ofert na budowę i konserwację instalacji trójgeneracyjnej z turbiną ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-04-24

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 24 kwietnia 2015 r.(*) Otwarcie ustnego etapu postępowania - Przeprowadzenie rozprawy W sprawie C-203/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Català de Contractes del Sector ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-04-23

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 23 kwietnia 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na usługi - Przetarg dotyczący świadczenia usług ubezpieczenia mienia i osób - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i decyzja o udzieleniu zamówienia innemu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2013

2013-06-20

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Włochy) - Consiglio Nazionale degli Ingegneri przeciwko Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano (Sprawa C-352/...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2013

2013-05-16

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 maja 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia i in. przeciwko Comune di Pavia (Sprawa C-564/11)[1] (Artykuł 99 regulaminu postępowania - Zamówienia...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2009

2009-04-03

Postanowienie Trybunału z dnia 3 kwietnia 2009 r. - VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa C-387/08 P)[1] (Odwołanie - Skarga na bezczynność - Dyrektywa 89/665/EWG - Niewdrożenie przez Komisję mechanizmu korygującego przewidzianego w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2007

2007-11-27

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 27 listopada 2007 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dopuszczalność - Zasadnicze wymagania formalne - Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich - ...

« poprzednie1234następne »