Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-162/16 – Postanowienie TSUE – 2016-11-10

2016-11-10

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. - Spinosa Costruzioni Generali i Melfi (sprawa C-162/16)(1) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Dyrektywa 2014/24/UE - Udział w przetargu - Oferent, który nie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-09-28

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 28 września 2016 r. - (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Włochy) - postępowanie karne przeciwko Angeli Manzo (Sprawa C-542/15)[1] (Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-07-07

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Município de Vila Pouca de Aguiar / Sá Machado & Filhos SA (Sprawa C-214/15)[1] [Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-07-07

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 - Pojęcie "podmiotu prawa publicznego" - Szpital założony w celu zarobkowym, o całkowicie prywatnym kapitale zakładowym - Przychody pochodzące w ponad 50% ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-04-07

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento - Włochy) - Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Constantini / Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-07-16

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 16 lipca 2015 r.(*) Ponowne przydzielenie sprawy - Otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo W sprawie C-689/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Giustizia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-06-05

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 5 czerwca 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1268/2012 - Zaproszenie do składania ofert na budowę i konserwację instalacji trójgeneracyjnej z turbiną ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-04-24

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 24 kwietnia 2015 r.(*) Otwarcie ustnego etapu postępowania - Przeprowadzenie rozprawy W sprawie C-203/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Català de Contractes del Sector ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2015

2015-04-23

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 23 kwietnia 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na usługi - Przetarg dotyczący świadczenia usług ubezpieczenia mienia i osób - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i decyzja o udzieleniu zamówienia innemu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2013

2013-06-20

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Włochy) - Consiglio Nazionale degli Ingegneri przeciwko Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano (Sprawa C-352/...

« poprzednie1234następne »