Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-35/15 – Postanowienie TSUE – 2015-04-23

2015-04-23

POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 23 kwietnia 2015 r.(*) Odwołanie - Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne na usługi - Przetarg dotyczący świadczenia usług ubezpieczenia mienia i osób - Odrzucenie oferty jednego z oferentów i decyzja o udzieleniu zamówienia innemu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2007

2007-11-27

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 27 listopada 2007 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dopuszczalność - Zasadnicze wymagania formalne - Wymóg reprezentacji osób fizycznych i prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania przed sądem jednego z państw członkowskich - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2007

2007-10-04

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 4 października 2007 r. (*) Zamówienia publiczne -Dyrektywa 89/665/EWG - Procedura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych - Osoby, którym powinny być dostępne procedury odwoławcze - Spółka powołana dla osiągnięcia określonego celu (konsorcjum) będąca ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2005

2005-01-31

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU z dnia 31 stycznia 2005 r. Zamówienia publiczne na usługi - Wspólnotowa procedura przetargowa - Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych - Fumus boni juris - Okoliczności niecierpiące zwłoki W sprawie T-447/04 R Capgemini Nederland BV z siedzibą w Utrecht (...

« poprzednie12następne »