Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-435/18 – Postanowienie TSUE – 2019-06-04

2019-06-04

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Włochy) - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA (Sprawa C-435/18)[1] ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-04

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-02-14

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 14 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuły 1 i 2c - Odwołania od decyzji o dopuszczeniu lub wykluczeniu oferenta - Termin do wniesienia środka zaskarżenia - Termin zawity ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2018

2018-10-17

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2018 r. - Beny Alex (w sprawie C-353/18) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 2 - Zakres stosowania - Pojęcie "instytucji ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2018

2018-04-25

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu jednego z państw członkowskich" - Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2017

2017-11-23

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Włochy) - Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico della ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2017

2017-07-13

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Zasady udzielania zamówień - Równość traktowania oferentów - Termin związania ofertą i okres ważności wadium - Przedłużenie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2017

2017-06-08

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. - Lg Costruzioni (sprawa C-110/16)(1) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienie publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 7 - Ocena i weryfikacja możliwości technicznych wykonawców - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-11-10

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. - MB (sprawa C-697/15)(1) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Dyrektywa 2014/24/UE - Udział w przetargu - Oferent, który nie wskazał w ofercie kosztów ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

2016-11-10

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. - Edra Costruzioni i Edilfac (sprawa C-140/16)(1) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Dyrektywa 2014/24/UE - Udział w przetargu - Oferent, który nie wskazał w ...

« poprzednie1234następne »