Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-493/22 – Postanowienie TSUE – 2023-03-16

2023-03-16

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 16 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2009/81/WE - Artykuł 55 ust. 4 - Artykuł 57 ust. 2 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Oferent wykluczony z ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2023

2023-01-10

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Przebieg postępowania - Kwalifikacja uczestników oraz udzielanie zamówień - Artykuł 63 - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2022

2022-11-22

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 22 listopada 2022 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienie publiczne - Postępowanie przetargowe - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Kryteria oceny przesłanki dotyczącej pilnego charakteru - Okres ...