Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

31/87 – Orzeczenie TSUE – 1988-09-20

1988-09-20

Orzeczenie Trybunału (Czwartej Izby) z dnia 20 września 1988 r. Gebroeders Beentjes BV przeciwko Państwu Holenderskiemu. Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Arrondissementsrechtbank?s - Haga - Holandia Procedura udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Sprawa 31/87 ("Beentjes") Sprawozdania ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1987

1987-07-09

Orzeczenie Trybunału (Szóstej Izby) z dnia 9 lipca 1987 r. w połączonych sprawach C- 27-29/86 (CEI i Bellini) SA Construction et entreprises industrielles (CEI) i inni przeciw Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" i innym Wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego: ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1987

1987-07-09

Orzeczenie Trybunału (Szóstej Izby) z dnia 9 lipca 1987 r. w połączonych sprawach C- 27-29/86 (CEI i Bellini) SA Construction et entreprises industrielles (CEI) i inni przeciw Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" i innym Wnioski o wydanie orzeczenia wstępnego: ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1987

1987-03-10

Orzeczenie Trybunału z dnia 10 marca 1987 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej. Nie opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane Sprawa 199/85 Sprawozdania Trybunału 1987, str. 1039 Data: Akta: 10/03/87 Wniosek: 28/06/85 Rodzaj postępowania: Postępowanie dotyczące nie ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1985

1985-03-28

Orzeczenie Trybunału z dnia 28 marca 1985 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej Dyrektywa - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane Sprawa 274/83 Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1985 roku, str. 1077 Streszczenie Z celu, jaki ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1985

1985-03-28

Orzeczenie Trybunału z dnia 28 marca 1985 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej Dyrektywa - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane Sprawa 274/83 Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1985 roku, str. 1077 Streszczenie Z celu, jaki ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1982

1982-02-10

Orzeczenie Trybunału z dnia 10 lutego 1982 r. w sprawie C-76/81 ("Transporoute") S.A. Transporoute et Travaux przeciwko Ministrowi Robót Publicznych Autor wniosku o orzeczenie wstępne: Conseil d?Etat - Wielkie Księstwo Luksemburg Wolność świadczenia usług - dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na roboty ...

« poprzednie1...5678910następne »