Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-353/96 – Orzeczenie TSUE – 1998-12-17

1998-12-17

Orzeczenie Trybunału z dnia 17 grudnia 1998 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii. Niewykonywanie obowiązków przez państwo członkowskie - Zamówienia publiczne na dostawy - Procedury kontroli - Definicja podmiotu zamawiającego. Sprawa C-353/96. Sprawozdania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-12-17

Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 1998 R. Embassy Limousines & Services przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. Klauzula arbitrażowa - Istnienie umowy - Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych - Wycofanie zaproszenia do przetargu - Uzasadnione oczekiwania - Szacowanie szkody. Sprawa T-203...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-11-10

Orzeczenie Trybunału z dnia 10 listopada 1998 r. Gemeente Arnhem i Gemeente Rheden przeciwko BFI Holding BV. Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego złozony przez Gerechtshof Arnhem - Holandia. Zamówienia publiczne na usługi - Znaczenie terminu podmiot zamawiający - Instytucja prawa publicznego ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-09-24

Orzeczenie Trybunału z dnia 24 września 1998 r. Walter Tögel przeciwko Niederösterreichische Gebietskrankenkasse. Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Bundesvergabeamt - Austria. Zamówienia publiczne na usługi - Bezpośredni skutek dyrektywy, która nie została wdrożona do krajowego porządku prawnego - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-09-24

Orzeczenie Trybunału z dnia 24 września 1998 r. EvoBus Austria GmbH przeciwko Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH Orzeczenie wstępne w odpowiedzi na pytanie Bundesvergabeamt (Federalny Urząd Zamówień Publicznych) - Austria. Zamówienia publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-09-17

Orzeczenie Trybunału (Szóstej Izby) z dnia 17 września 1998 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii. Niedopełnienie zobowiązań przez państwo członkowskie - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywy 89/440/EEC i 93/37/EEC - Niedopełnienie obowiązku publikacji ogłoszenia o ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1998

1998-01-15

Orzeczenie Trybunału z dnia 15 stycznia 1998 r. Mannesmann Anlagenbau Austria AG i Inni przeciwko Strohal Rotationsdruck GemsbH Wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego: Bundesvergabeamt - Austria. Zamówienia publiczne - procedura udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane Drukarnia Państwowa - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1997

1997-12-18

Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r. Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Autor wniosku o orzeczenie wstępne: Raad van State - Belgia. Wolność świadczenia usług - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - rejestracja wykonawców - Podmiot, jaki należy dopuścić Sprawa C-5/97 ("Ballast") ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1997

1997-09-17

Orzeczenie Trybunału z dnia 17 września 1997 r. Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH przeciwko Bundesbaugesellschaft Berlin mbH Orzeczenie wstępne w odpowiedzi na pytanie Vergabeüberwachungsausschuss des Bundes - Niemcy Znaczenie pojęcia "krajowy sąd lub trybunał" w rozumieniu art. 177 Traktatu - tryb ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 1997

1997-05-18

Orzeczenie Trybunału z dnia 18 maja 1997 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej Powództwo o niedopełnienie zobowiązań Zamówienia publiczne na roboty budowlane Nieopublikowanie ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert Sprawa C-57/94 Sprawozdania Europejskiego Trybunału ...

« poprzednie12345678910następne »