Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-388/12 – Orzeczenie TSUE – 2013-11-14

2013-11-14

Orzeczenie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie C-388/12 Comune di Ancona WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 14 listopada 2013 r.(*) Fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Wkład finansowy jednego z tych funduszy - Kryteria kwalifikowalności wydatków - Rozporządzenie (WE) nr 1260/...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-10-10

orzeczenie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Manova WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 10 października 2013 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zasada równego traktowania - Procedura ograniczona - Ogłoszenie o zamówieniu - Wymaganie załączenia do ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-09-12

orzeczenie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie C-526/11 IVD Gmbh WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 12 września 2013 r.(*) Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 akapit drugi lit. c) - Pojęcie podmiotu prawa publicznego - Przesłanka dotycząca finansowania działalności, kontroli zarządzania ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-07-04

orzeczenie z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie C-100/12 Fastweb WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 4 lipca 2013 r.(*) Zamówienia publiczne - Dyrektywa 89/665/EWG - Odwołanie w dziedzinie zamówień publicznych - Odwołanie od decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego wniesione przez oferenta, którego oferta nie ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-06-13

orzeczenie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie C-386/11 Piepenbrock WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 13 czerwca 2013 r.(*) Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Pojęcie "zamówienie publiczne" - Artykuł 1ust.2 lit. a) - Umowa zawarta między dwiema jednostkami samorządu terytorialnego - Przekazanie przez jedną...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2012

2012-12-19

orzeczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-159/11 ASL Lecce WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 19 grudnia 2012 r.(*) Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i d) - Usługi - Badanie i ocena wytrzymałości na wstrząsy sejsmiczne budynków szpitalnych - Umowa zawarta między dwoma ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2012

2012-12-13

orzeczenie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2012 r.(*) Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) - Dyrektywa 2004/17/WE - Artykuł 53 ust. 3, art. 54 ust. 4 - Zamówienia publiczne - Sektor usług pocztowych - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2012

2012-11-29

orzeczenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawach połączonych C-182/11 i C-183/11 Econord WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 29 listopada 2012 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi -Dyrektywa 2004/18/WE - Instytucja zamawiająca sprawująca nad odrębnym od niej pod względem prawnym wykonawcą kontrolę ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2012

2012-10-18

orzeczenie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie C-218/11 Hochtief WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 października 2012 r.(*) Dyrektywa 2004/18/WE - Zamówienia publiczne na roboty, dostawy i usługi - Artykuł 44 ust. 2, art. 47 ust. 1 lit. b) i art. 47 ust. 2 i 5 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa kandydatów lub ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2012

2012-06-07

orzeczenie z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2012 r.(*) Dyrektywa 2004/18/WE - Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności - Artykuł 10 - Artykuł 296 ust. 1 lit. b) WE - Ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa ...

« poprzednie12345678...9następne »