Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-568/13 – Orzeczenie TSUE – 2014-12-18

2014-12-18

Orzeczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-568/13 Data Medical Service WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 92/50/EWG - Artykuł 1 lit. c) i art. 37 - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 8 akapit pierwszy i art. 55 - Pojęcia "...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-12-11

orzeczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-440/13 Croce Amica One Italia Srl WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Dyrektywa 89/665/EWG - Podmiotowa sytuacja kandydata lub oferenta -Wstępne udzielenie ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-12-11

orzeczenie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-113/13 ASL Spezzino WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Usługi transportu sanitarnego -Ustawodawstwo krajowe zastrzegające wykonywanie działalności transportu sanitarnego na rzecz publicznych jednostek zdrowia w ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-11-06

orzeczenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie C-42/13 Cartiera dell’Adda WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 6 listopada 2014 r.(*) Zamówienia publiczne - Zasady równego traktowania i przejrzystości -Dyrektywa 2004/18/WE - Podstawy wykluczenia z udziału - Artykuł 45 - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-09-18

orzeczenie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C-549/13 Budesdruckerei WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 18 września 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 96/91/WE - Procedury udzielania zamówień publicznych na usługi - Przepisy krajowe ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-09-11

orzeczenie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-19/13 Fastweb WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 11 września 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2d ust. 4 - Wykładnia i ważność - Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych - Nieskuteczność ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-07-10

Orzeczenie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Zamówienia poniej progu przewidzianego dyrektywą 2004/18/WE - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Zasada ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2014

2014-05-08

orzeczenie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-161/13 Idrodinamica Purgo Velox WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 8 maja 2014 r.(*) Zamówienia publiczne - Gospodarka wodna - Dyrektywa 92/13/EWG - Skuteczne i szybkie procedury odwoławcze - Terminy do wniesienia skargi - Data rozpoczęcia biegu tych terminów W sprawie C...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-12-12

orzeczenie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie C-425/12 Portgás WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 12 grudnia 2013 r.(*) Procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Dyrektywa 93/38/EWG - Brak transpozycji do prawa wewnętrznego - Możliwość ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie TSUE – 2013

2013-12-05

orzeczenie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie C-561/12 Nordecon WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 grudnia 2013 r.(*) Zamówienia publiczne - Procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia - Możliwość negocjowania przez instytucję zamawiającą ofert niezgodnych z wiążącymi wymaganiami specyfikacji ...

« poprzednie1234567...9następne »