Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-212/03 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004-10-21

2004-10-21

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L.A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 21 października 2004 r.(1) Sprawa C-212/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuł 28 WE - Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym - Uregulowania ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-09-23

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L. A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 23 września 2004 r.(1) Sprawa C-494/01 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-09-23

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 23 września 2004 r. (1) Sprawa C-26/03 Stadt Halle RPL Recyclingpark Lochau GmbH przeciwko Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-iEnergieverwertungsanlage TREA Leuna [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-07-01

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 1 lipca 2004 r. (1) Sprawa C-247/02 Sintesi SpA przeciwko Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy)] ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-06-24

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L. A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 24 czerwca 2004 r. (1) Sprawa C-126/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Artykuły 8 i 11 ust. 1 dyrektywy Rady 92/50/EWG odnoszącej się do koordynacji ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-06-10

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO CHRISTINE STIX-HACKL przedstawiona w dniu 10 czerwca 2004 r.(1) Sprawa C-400/99 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich Pomoc dla przedsiębiorstw świadczących usługi transportu morskiego - Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego - Częściowe...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-05-25

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PHILIPPE’A LÉGERA przedstawiona w dniu 25 maja 2004 r.[1](1) Sprawa C-438/02 Åklagaren przeciwko Kristerowi Hannerowi [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Stockholms tingsrätt (Szwecja)] Artykuł 31 WE - Monopol państwowy - Monopol w zakresie sprzedaży...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-04-29

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO JULIANE KOKOTT przedstawiona w dniu 29 kwietnia 2004 r. (1) Sprawa C-385/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 93/37/EWG - Procedura udzielania zamówień - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2004

2004-03-11

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO L. A. GEELHOEDA przedstawiona w dniu 11 marca 2004 r. (1) Sprawa C-340/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Artykuł 15 ust. 2 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do ...

« poprzednie1...222324252627następne »