Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V Ca 605/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2019-12-06 Premium

2019-12-06 » uzupełnia wyrok Sądu Okręgowego z dnia 25 listopada 2019 r. V Ca 605/19 w ten sposób, że po pkt III dodaje pkt IV w brzmieniu (...)

Sygn. akt V Ca 605/19 POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Mazur (spr.) Sędziowie: SSO Barbara Chłędowska SSO Witold Benicki Protokolant: St. sekr. sądowy Edyta Rak po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. w ...

VIII Ga 525/19 za – Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2019-11-29 Premium

2019-11-29 » 1. odrzuca wniosek skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 6 listopada 2019 r.; 2. odrzuca skargę

Sygn. akt VIII Ga 525/19 za POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: sędzia Artur Fornal Sędziowie: Jacek Wojtycki (del.) Eliza Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z ...

X Ga 1078/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2019-11-28 Premium

2019-11-28 » oddala skargę (informacja SO z 17.12.2019 r. - w sprawie nie zostało jeszcze sporządzone uzasadnienie)

Sygn. akt X Ga 1078/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Piotr Marciniak Sędziowie: Jolanta Waltrowska (spr.) (del.) Barbara Gryczka Protokolant: stażysta Aneta Więcek po ...

XII Ga 1039/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2019-11-27 Premium ciekawe zdania

2019-11-27 » oddala skargę

Sygn. akt XII Ga 1039/19 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : Sędzia SO Anna Brzoza (spr.) Sędziowie : SO Jolanta Safader- Skwarlińska SO Ewa Górniak po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. w Gdańsku na posiedzeniu ...

VIII Ga 846/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2019-11-26 Premium

2019-11-26 » odrzuca skargę

Sygnatura akt VIII Ga 846/19 POSTANOWIENIE S., dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łazarski Sędziowie SO Patrycja Baranowska SO Aleksandra Wójcik - Wojnowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 r. w Szczecinie...

V Ca 605/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2019-11-25 Premium ciekawe zdania

2019-11-25 » I. zmienia zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2019 r. w pkt 1 w ten sposób, że uwzględnia skargę (...)

Sygn. akt V Ca 605/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący-Sędzia Małgorzata Mazur (spr.) Sędzia: Barbara Chłędowska Sędzia: Witold Benicki Protokolant: Tomasz Kluz po rozpoznaniu w dniu 12 ...

X GC 827/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2019-11-20 Premium

2019-11-20 » przedłuża termin na przeprowadzenie mediacji

Sygnatura akt X GC 827/18 POSTANOWIENIE Dnia 20 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSR (del.) Małgorzata Kubisiak-Marciniak po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną ...

III Ca 1850/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2019-11-13 Premium

2019-11-13 » odrzuca skargę

Sygn. akt III Ca 1850/19 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz Sędziowie: SO Krzysztof Kacprzak SO Bogdan Jachowicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada ...

XXIII Ga 1041/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-11-12 Premium

2019-11-12 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt XXIII Ga 1041/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

IV Ca 1778/19 – Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2019-11-06 Premium

2019-11-06 » oddala skargę

Sygn. akt IV Ca 1778/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Iwona Wróblewska-Pokora (spr.) Sędziowie Małgorzata Truskolaska-Żuczek Julita Wyrębiak - Romero Protokolant p.o. ...

« poprzednie123456789...15następne »