Spróbuj: "podpis elektroniczny" 11

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II Ca 2126/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – 2019-10-09 2 fragmenty Premium

2019-10-09 » stwierdza naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 podpunkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że punktowi 4 podpunkt 2 i 3 nadaje brzmienie: (...)

11 czerwca Zamawiający przesłał drogą elektroniczną wykonawcom uczestniczącym we w/w ...

o udzielenie zamówienia publicznego formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 ...

12następne »