Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

VII Ga 298/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku – 2019-08-14 Premium

2019-08-14 » Zmienia wyrok w pkt. 1 (...) nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert (...)

Sygn. akt VII Ga 298/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Beata Gnatowska Sędziowie: Julita Uryga Alicja Dubij Protokolant: Małgorzata Radek po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w ...

XXIII Ga 153/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-07-31 Premium

2019-07-31 » 1. zmienia skargę w pkt 3 wyroku; 2. zmienia skargę w pkt 5 wyroku; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie

Sygn. akt XXIII Ga 153/19 POSTANOWIENIE Dnia 31 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Alicja Dziekańska Sędziowie: Renata Puchalska Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 lipca 2019 r. w Warszawie sprawy w ...

V Ga 151/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-07-26 Premium

2019-07-26 » odrzuca skargę

Sygn. akt V Ga 151/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędziowie: Beata Grzybek, Przemysław Jagosz po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2019 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania ...

X Ga 648/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2019-07-23 Premium

2019-07-23 » 1. odrzuca zażalenie na (...); 2. odrzuca skargę

Sygn. akt X Ga 648/19 POSTANOWIENIE Dnia 23 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Renata Norkiewicz Sędziowie: Piotr Marciniak (spr.) del. Barbara Gryczka po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2019 r., w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym...

XI Ga 723/19 – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – 2019-07-19 Premium

2019-07-19 » Oddala skargę

Sygnatura akt XI Ga 723/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:SSO Ewa Kłak-Dybka (spr.) Sędziowie: SSO Renata Szczerbowska SSO Anna Górna Protokolant: Anna Mizera po rozpoznaniu w dniu 19 ...

XXIII Ga 79/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-07-18 Premium

2019-07-18 » oddala apelację

Sygn. akt XXIII Ga 79/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Siemianowicz - Orlik Sędziowie: Andrzej Kubica (spr.) Andrzej Sobieszczański Protokolant: stażysta Anna Wojtkowska...

XXIII Ga 408/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-07-15 Premium

2019-07-15 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 408/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Wiktor Piber Sędziowie: Alicja Dziekańska Monika Skalska (spr.) Protokolant: Sekr. sądowy Mariusz Baj sztok po rozpoznaniu ...

II Ca 653/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu – 2019-07-11 Premium

2019-07-11 » Zmienia zaskarżony wyrok, Oddala odwołanie w całości

Sygn. akt II Ca 653/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kalisz, dnia 11 lipca 2019 Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący sędzia Henryk Haak Sędziowie Ireneusz Kawęcki Janusz Roszewski (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Bąk po rozpoznaniu ...

I Ca 173/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach – 2019-06-28 Premium

2019-06-28 » odrzuca skargę

Sygn. akt I.Ca 173/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Wiśniewska Sędziowie SSO Mirosław Krzysztof Derda SSO Cezary Olszewski po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Suwałkach na posiedzeniu ...

XXIII Ga 302/19 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-06-25 Premium

2019-06-25 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 302/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący:SSO Monika Skalska (spr.) Sędziowie:SO Renata Puchalska SO Paweł Kieta Protokolant:Sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po ...

« poprzednie12345678910...230następne »