Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 103/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 32 fragmenty Premium

2021-11-09 » I. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. oddala skargę w pozostałym zakresie

nie naruszające art. 433 pkt 2) ...

zarzutu naruszenia art. 433 pkt 2) ...

. 99 PZP, art. 433 pkt 2) ...

XXIII Zs 61/23 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-09-13 1 fragment Premium

2023-09-13 » Umarza postępowanie skargowe

. 431 Pzp, art. 433 pkt 1 ...

XXIII Zs 95/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 1 fragment Premium

2021-11-09 » 1. umarza postępowanie (...); 2. uwzględnia odwołanie (...); 3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie

zarzut naruszenia art 433 pkt 4 ...