Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IX Ga 372/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie – 2020-11-10 Premium

2020-11-10 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt IX Ga 372/20 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Andrzej Łopuszyński po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w ...

XIX Ga 901/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2020-11-09 Premium

2020-11-09 » zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że oddala odwołanie i kosztami obciąża odwołującą;

Sygn. akt XIX Ga 901/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO sędzia Jacek Gęsiak Sędziowie: SO Małgorzata Kowalska SO Piotr Semper Protokolant: stażysta Sonia Gaup ...

IV Ca 582/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2020-11-09 Premium

2020-11-09 » stwierdza swą niewłaściwość i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Lublinie IX Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IVCa 582/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Marek Gralec po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2020 roku w R. na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania D. F. prowadzącej działalność gospodarczą pod ...

XXIII Ga 1711/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » odrzuca wniosek

Sygn. akt XXIII Ga 1711/20 POSTANOWIENIE Dnia 6 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Monika Skalska || po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

XXIII Ga 1270/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt XXIII Ga 1270/20 POSTANOWIENIE Dnia 06 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Monika Skalska SO Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

XXIII Ga 1307/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-06 Premium

2020-11-06 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1307/20 POSTANOWIENIE Dnia 06 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 06 listopada 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

XXIII Ga 561/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-04 Premium

2020-11-04 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 561/20 POSTANOWIENIE Dnia 04 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 listopada 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

III Ca 584/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2020-11-02 Premium

2020-11-02 » oddala skargę (na dzień 7.12.2020 r. w sprawie nie wpłynął wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku))

Sygn. akt III Ca 584/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Skrzekut - sprawozdawca SSO Tomasz Białka SSO Paweł Poręba po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2020 r. w ...

XXIII Ga 1263/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-11-02 Premium

2020-11-02 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1263/20 POSTANOWIENIE Dnia 02 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Monika Skalska SO Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 02 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

X Ga 933/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-10-28 Premium

2020-10-28 » oddala skargę

X Ga 933/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Grażyna Weleda Sędziowie Renata Norkiewicz Jarosław Marczewski po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym...

« poprzednie1234567891011...68następne »