Spróbuj: "art. 255 pkt 6" 10

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 17/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-05-10 69 fragmentów Premium

2022-05-10 » oddala skargę

procesowej (w przypadku braku uwzględnienia zarzutów powyżej) odwołujący 1 sformułował zarzut ewentualny polegający na naruszeniu art. 224 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty (...) w sytuacji, gdy cena wykonawcy jest rażąco niska, a podmiot ten nie wykazał (w trybie art. 224 ustawy Pzp) realności wykonania zamówienia w zdeklarowanej cenie. Mając na uwadze powyższe wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Pzp, w sytuacji braku uwzględnienia zarzutu odnoszącego się do unieważnienia postępowania, unieważnienia wyboru oferty ...

zamawiający postawił wymagania w zakresie doświadczenia w ich wykonaniu, o których mowa w rozdziale III pkt 2.4. a) SWZ; 6. art. 226 ust. 1 pkt 2 b) i c) ustawy Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty G., która została złożona przez wykonawcę ...

mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, a tym samym na podstawie art. 554 ust. 1 ustawy Pzp rozpoznawane odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. W ocenie Izby aby mogło dojść do unieważnienia przez zamawiającego postepowania z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp musiałaby wystąpić wada postępowania, przy czym nie może to być jakakolwiek wada i ...

123456następne »