Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 13/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-22 Premium

2022-04-22 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 13/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór Protokolant: sekr.sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. w Warszawie...

XXIII Zs 1/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-22 Premium

2022-04-22 » Zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt: XXIII Zs 1/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Krawczyk Protokolant: sekretarz sądowy (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2022 r...

XXIII Zs 18/22 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-20 Premium

2022-04-20 » umarza postępowanie skargowe

Sygn. akt XXIII Zs 18/22 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bolesław Wadowski po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o ...

XXIII Zs 14/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-19 Premium

2022-04-19 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 14/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2022 r. w ...

XXIII Zs 21/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-15 Premium

2022-04-15 » I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie (...) w ten sposób, że oddala odwołanie w części zarzutu nr 1 oraz w całości zarzutu nr 2 oraz w punkcie (...)

Sygn. akt XXIII Zs 21/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2022 r. w ...

XXIII Zs 35/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-13 Premium

2022-04-13 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 35/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sylwia Paschke Protokolant:protokolant Dominika Borden po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia ...

XXIII Zs 7/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-13 Premium

2022-04-13 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 7/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sylwia Paschke Protokolant: protokolant Dominika Borden po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022...

XXIII Zs 136/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-13 Premium

2022-04-13 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Zs 136/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || sekr.sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 13 ...

XXIII Zs 148/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-11 Premium

2022-04-11 » uchyla zaskarżone postanowienie

Sygn. akt XXIII Zs 148/21 POSTANOWIENIE Dnia 11 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Stanisław Gradus - Wojciechowski Sędziowie: Anna Krawczyk Magdalena Nałęcz Protokolant: sekr.sądowy Weronika Banach po ...

XXIII Zs 15/22 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2022-04-07 Premium

2022-04-07 » I. odmawia odrzucenia skargi; II. oddala skargę;

Sygn. akt XXIII Zs 15/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || sekr.sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 7 ...

« poprzednie23456789101112...298następne »