Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 95/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-11-09 1 fragment Premium

2021-11-09 » 1. umarza postępowanie (...); 2. uwzględnia odwołanie (...); 3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie

społecznego. Natomiast, w ocenie Izby, nie potwierdził się zarzut naruszenia art 433 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy ...