Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XVII AmA 33/18 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-29 Premium

2020-09-29 » 1. zmienia zaskarżoną decyzję (...); 2. oddala odwołanie w pozostałej części

Sygn. akt XVII AmA 33/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący - || Sędzia SO Małgorzata Perdion-Kalicka || po rozpoznaniu 29 września 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

XII Ga 603/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-09-23 Premium

2020-09-23 » odrzuca skargę

Sygn. akt XII Ga 603/20 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Brzoza po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółka jawna (...), (...) w Toruniu od ...

XXIII Ga 2255/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-22 Premium

2020-09-22 » umarza postępowanie w sprawie

Sygn. akt XXIII Ga 2255/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Monika Skalska || po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

X Ga 780/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-09-21 Premium

2020-09-21 » I. zmienia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 2.2. wyroku w ten sposób, że (...)

X Ga 780/20 POSTANOWIENIE Poznań, 21 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Ewa Kaźmierczak Sędziowie: Sędzia Jarosław Marczewski Sędzia Barbara Gryczka (del.) po rozpoznaniu 21 września 2020 roku, w Poznaniu na posiedzeniu...

III Ca 1281/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2020-09-17 Premium ciekawe zdania

2020-09-17 » umorza postępowanie wywołane wniesioną skargą

Sygn. akt III Ca 1281/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Kępa Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. ) SO Bogdan Jachowicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu ...

XXIII Ga 2143/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-17 Premium

2020-09-17 » I. zmienia pkt 4 zaskarżonego wyroku i ustalić, że (...); II zmienia pkt 4.1 zaskarżonego wyroku (...); III. zmienia pkt 4.2 zaskarżonego wyroku i (...); IV. odrzuca skargę w pozostałej części;

Sygn. akt XXIII Ga 2143/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 wrzesień 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Monika Skalska SO Alicja Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w ...

XXIII Ga 1399/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-17 Premium

2020-09-17 » stwierdza swoją niewłaściwość i przekazuje sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu dla Warszawy-Pragi w Warszawie, jako właściwemu miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy

Sygn. akt XXIII Ga 1399/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających ...

XII Ga 572/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-09-17 Premium

2020-09-17 » 1. odrzuca wniosek (...), 2. odrzuca skargę

Sygn. akt XII Ga 572/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mirosław Tułodziecki po rozpoznaniu 17 września 2020 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną ...

XXIII Ga 368/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-09 Premium

2020-09-09 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 368/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 września 2020 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

XXIII Ga 1132/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-07 Premium

2020-09-07 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1132/20 POSTANOWIENIE Dnia 7 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

« poprzednie1...910111213141516171819...279następne »