Spróbuj: "zobowiązanie podmiotu trzeciego" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Zs 10/21 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-04-28 41 fragmentów Premium

2021-04-28 » I. w przedmiocie skargi od wyroku (...): KIO 3118/20: I. 1. zmienia zaskarżony wyrok (...); II. w przedmiocie skargi od wyroku (...) KIO 3119/20: 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie (...); II.2. oddala skargę w pozostałym zakresie

lub zasoby wskazane w oświadczeniu "Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy ...

Podobnego posługując się referencjami innego podmiotu, musi złożyć zobowiązanie o udostępnieniu według wzoru załącznika ...

lub zasoby wskazane w oświadczeniu "Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy ...