Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

X Ga 8/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2021-03-01 Premium

2021-03-01 » umarza postępowanie

Sygn. akt X Ga 8/21 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Renata Norkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2021 w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o. o. w G. przy udziale M. P.- P. O. S. i R. ...

XII Ga 674/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2021-02-26 Premium

2021-02-26 » przedstawia Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości (...)

Sygn. akt XII Ga 674/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś Sędziowie: SO Jolanta Safader-Skwarlińska SO Anna Brzoza Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2021 roku w Gdańsku na rozprawie ...

XXIII Ga 2051/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-02-24 Premium

2021-02-24 » odrzuca skargę (brak uzasadnienia)

Sygn. akt XXIII Ga 2051/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Janas po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o ...

XXIII Zo 3/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-02-23 Premium

2021-02-23 » oddala wniosek

Sygn. akt XXIII Zo 3/ 21 POSTANOWIENIE Dnia 23 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska Sędziowie : SO Andrzej Kubica SO Bernard Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021 r. w ...

XXIII Ga 1899/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-02-22 Premium

2021-02-22 » 1. odrzuca wniosek o przywrócenie terminu; 2. odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1899/20 POSTANOWIENIE Dnia 22 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o ...

XXIII Zs 7/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-02-19 Premium

2021-02-19 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Zs 7/ 21 POSTANOWIENIE Dnia 19 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w następującym składzie: Przewodniczący: || SSO Alicja Dziekańska || po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w ...

XXIII Zs 8/21 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2021-02-18 Premium

2021-02-18 » I. zmienia pkt (...) zaskarżonego wyroku; II. oddala skargę w pozostałej części

Sygn. akt XXIII Zs 8/21 POSTANOWIENIE Dnia 18 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański (spr.) Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Bolesław Wadowski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 r. w ...

VII Ga 627/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach – 2021-02-17 Premium

2021-02-17 » oddala skargę

Sygn. akt VII Ga 627/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Sikorska-Klimczak Sędziowie: SSO Marek Skrobisz, SSR(del.) Tomasz Durlej (spr.) Protokolant: Daria Mikos po rozpoznaniu w dniu 12 lutego ...

III Ca 1882/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2021-02-16 Premium

2021-02-16 » oddala wniosek

Sygn. akt III Ca 1882/20 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SO Bogdan Jachowicz po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2021 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania wykonawcy (...) spółki z ...

II Ca 1152/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2021-02-16 Premium

2021-02-16 » uchyla wyrok i umarza postępowanie

Sygnatura akt II Ca 1152/20 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie sędziowie sądu okręgowego: Mariola Wojtkiewicz Ziemowit Parzychowski Tomasz Szaj Protokolant: Adela Dopierała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 roku w ...

« poprzednie1234567891011...77następne »