Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 2054/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt: XXIII Ga 2054/19 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Monika Skalska (spr.) Protokolant: protokolant Aleksandra Marczak po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w ...

IV Ca 168/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2020-03-05 Premium

2020-03-05 » stwierdza swą niewłaściwość i sprawę według właściwości przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu Lublin Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IV Ca 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wojtowicz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w postępowaniu o ...

XXIII Ga 1937/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-28 Premium

2020-02-28 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1937/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: || SSO Alicja Dziekańska || || SSO Wiktor Piber || po rozpoznaniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

XXIII Ga 1177/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-27 Premium ciekawe zdania

2020-02-27 » oddala skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1177/19 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Monika Skalska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2020 r., w Warszawie sprawy w ...

XXIII Ga 2135/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-02-20 Premium

2020-02-20 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt XXIII Ga 2135/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu ...

IV Ca 1784/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2020-02-04 Premium

2020-02-04 » 1. odrzuca wniosek (...); 2. odrzuca skargę

Sygn. akt IV Ca 1784/19 POSTANOWIENIE Dnia 4 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Jabłoński (spr.) Sędziowie: SO Paweł Iwaniuk SO Joanna Mrozek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2020 r. w Warszawie ...

XXIII Ga 1808/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-12-20 Premium

2019-12-20 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 1808/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie:SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ...

I Ca 465/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 2019-12-11 Premium

2019-12-11 » stwierdza swoją niewłaściwość i przekazuje sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku VII Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt I Ca 465/19 POSTANOWIENIE 11 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - sędzia Monika Strzyżewska Sędziowie: Grażyna Szymańska-Pasek, (del.) Marcin Korajczyk (spr.) po rozpoznaniu 11 grudnia 2019 r. w O. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawców ...

VIII Ga 756/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie – 2019-12-09 Premium

2019-12-09 » umarza postępowanie

Sygn. akt VIII Ga 756/19 POSTANOWIENIE 9 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Robert Bury Sędziowie: SO Anna Górnik SSR (del.) Rafał Lila po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 9 grudnia 2019 roku sprawy ze skargi (...) spółki akcyjnej...

VIII Ga 525/19 za – Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2019-11-29 Premium

2019-11-29 » 1. odrzuca wniosek skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 6 listopada 2019 r.; 2. odrzuca skargę

Sygn. akt VIII Ga 525/19 za POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: sędzia Artur Fornal Sędziowie: Jacek Wojtycki (del.) Eliza Grzybowska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z ...

123456...7następne »