Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IX Ga 36/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie – 2019-04-12 Premium

2019-04-12 » umarza postępowanie w sprawie

Sygn. akt IX Ga 36/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Skoczyńska Sędziowie: SSO Elżbieta Jakubiec SSO Monika Wysmulska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 kwietnia 2019r. w L. sprawy ze ...

XXIII Ga 142/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-04-12 Premium

2019-04-12 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 142/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Monika Skalska SO Maria Więckowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 kwietnia 2019 r., w ...

V Ga 440/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2019-04-04 Premium

2019-04-04 » odrzuca skargę

Sygn. akt V Ga 440/18 POSTANOWIENIE Dnia 4 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Wiesław Kasprzyk (spr.) Sędziowie: SSO Małgorzata Tomkiewicz, SSR del. Joanna Bury po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym ...

XXIII Ga 1714/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-03-29 Premium

2019-03-29 » umarza postępowanie wywołane wniesieniem skargi

Sygn. akt XXIII Ga 1714/18 POSTANOWIENIE Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) SSO Paweł Kieta SSO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2019 r. w Warszawie sprawy w ...

X Ga 34/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2019-03-26 Premium

2019-03-26 » I. zmienia orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 3.3.2. wyroku (...) w ten sposób, że (...)

X Ga 34/19 P O S T A N O W I E N I E Poznań, 26 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Majchrzak Sędziowie: SO Piotr Marciniak SO Ewa Kaźmierczak Protokolant: stażysta Renata Koszorek po rozpoznaniu 14 marca 2019 roku, w ...

X Ga 71/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2019-03-14 Premium

2019-03-14 » 1. odmawia sporządzenia i doręczenia uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019, 2. odrzuca skargę.

Sygn. akt X Ga 71/19 POSTANOWIENIE Dnia 14 marca 2019 Sąd Okręgowy w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Grażyna Weleda Sędziowie SSO Renata Norkiewicz SSO Jarosław Marczewski po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym ...

IX Ga 964/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie – 2019-03-13 Premium

2019-03-13 » umarza postępowanie wywołane skargą

Sygn. akt IX Ga 964/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Sławomir Boratyński Sędziowie: SO Beata Błotnik SR del do SO Andrzej Łopuszyński (spr.) po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. w Lublinie na posiedzeniu ...

II Ca 108/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie – 2019-03-06 Premium

2019-03-06 » umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem skargi

Sygn. akt II Ca 108/19 POSTANOWIENIE Dnia 6 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Joanna Ćwik - Bielińska || Sędziowie: || SO Krystyna Dobrowolska (sprawozdawca) || || SR del. Renata Mleczko || Protokolant: stażysta Robert Nędza po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 ...

XXIII Ga 2420/18 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-03-04 Premium

2019-03-04 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 2420/18 POSTANOWIENIE Dnia 4 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bernard Litwiniec Sędziowie: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) SSO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

XXIII Ga 39/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-03-04 Premium

2019-03-04 » stwierdza swoją niewłaściwość i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie jako sądowi rzeczowo i miejscowo właściwemu do rozpoznania sprawy

Sygn. akt XXIII Ga 39/19 POSTANOWIENIE Dnia 4 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bernard Litwiniec Sędziowie: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) SSO Paweł Kieta po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2019 r., w Warszawie ...

« poprzednie1234567891011...82następne »