Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XXIII Ga 104/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-06-14 Premium

2019-06-14 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 104/19 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) SO Wiktor Piber SO Paweł Kieta po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym na skutek skarg ...

XIX Ga 598/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach – 2019-06-11 Premium

2019-06-11 » odrzuca skargę

Sygn. akt XIX Ga 598/19 POSTANOWIENIE Dnia 11 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIX Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Kowalska Sędziowie: SSO Arkadiusz Przybyło SSR del. Magdalena Grabowska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 ...

VII Ca 208/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2019-05-21 Premium

2019-05-21 » oddala skargę

Sygn. akt: VII Ca 208/19 POSTANOWIENIE Dnia 21 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Rudy Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek , del. SR Justyna Celińska (spr.) Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Jazłowiecka po rozpoznaniu w dniu...

VII Ca 319/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2019-05-20 Premium

2019-05-20 » oddala skargę

Sygn. akt: VII Ca 319/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Wiesława Stawczyk (spr.) Sędziowie: SR del. Justyna Celińska , SO Urszula Fijałkowska Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w ...

VIII Ga 203/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – 2019-05-20 Premium

2019-05-20 » odrzuca skargę

Sygn. akt VIII Ga 203/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Artur Fornal Sędziowie: SSO Marek Tauer SSR del. Marcin Winczewski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2019 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu ...

XXIII GCo 5/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-05-13 Premium

2019-05-13 » odrzuca wniosek o zabezpieczenie

Sygn. akt XXIII GCo 5/19 POSTANOWIENIE Dnia 13 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Alicja Dziekańska SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym...

XXIII Ga 152/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-05-10 Premium

2019-05-10 » zmienia pkt 3.2 zaskarżonego postanowienia i znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika;

Sygn. akt XXIII Ga 152/19 POSTANOWIENIE Dnia 10 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Paweł Kieta SO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 maja 2019 r. w Warszawie sprawy w ...

XXIII Ga 158/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2019-04-26 Premium

2019-04-26 » odrzuca skargę

Sygn. akt XXIII Ga 158/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska (spr.) Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Wiktor Piber po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym ...

IV Ca 246/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu – 2019-04-12 Premium

2019-04-12 » stwierdza swoją niewłaściwość i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Lublinie IX Wydziałowi Gospodarczemu

Sygn. akt IV Ca 246/19 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Alicja Dąbrowska /spr./ Sędziowie SO: Joanna Kaczmarek — K., M. G. po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze ...

I Ca 78/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży – 2019-04-12 Premium

2019-04-12 » I. uchyla zaskarżone postanowienie w całości i umarza postępowanie wywołane wniesieniem odwołania (...)

Sygn. akt I Ca 78/19 Postanowienie Dnia 12 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Wiesława Kozikowska (spr.) Sędziowie: SSO Włodzimierz Wójciki SSO Andrzej Kordowski Protokolant: Alicja Gładysiak po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r., na rozprawie ze skargi (...) ...

« poprzednie12345678910...82następne »