Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XII Ga 639/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-10-21 Premium

2020-10-21 » zmienia zaskarżony wyrok

Sygn. akt XII Ga 639/20 POSTANOWIENIE Dnia 21 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Jolanta Safader - Skwarlińska Sędziowie : SO Marek Grodziński SO Dariusz Kardaś po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 roku w...

X Ga 353/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2020-10-05 Premium

2020-10-05 » zmienia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 2.1 wyroku

Sygn. akt X Ga 353/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Lesław Zieliński Sędziowie: Sędzia Łukasz Malinowski del. Ireneusz Wiliczkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 października 2020 r. w Gliwicach na ...

X Ga 864/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-10-01 Premium

2020-10-01 » zmienia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 2.1 wyroku KIO

Sygn. akt X Ga 864/20 POSTANOWIENIE Poznań, 1 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Ewa Kaźmierczak Sędziowie: Piotr Marciniak (spr.) Sędzia Barbara Gryczka (del.) po rozpoznaniu 1 października 2020 roku, w Poznaniu na ...

IV Ca 1956/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2020-09-30 Premium

2020-09-30 » I. zmienia zaskarżony wyrok; II. w pozostałym zakresie oddala skargę

Sygn. akt IV Ca 1956/20 POSTANOWIENIE Dnia 30 września 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział IV Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Paulina Wawrzynkiewicz (sprawozdawca) Sędziowie Joanna Mrozek Iwona Wróblewska- Pokora po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym...

XII Ga 603/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2020-09-23 Premium

2020-09-23 » odrzuca skargę

Sygn. akt XII Ga 603/20 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Anna Brzoza po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółka jawna (...), (...) w Toruniu od ...

XXIII Ga 2255/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-22 Premium

2020-09-22 » umarza postępowanie w sprawie

Sygn. akt XXIII Ga 2255/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Monika Skalska || po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

X Ga 780/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-09-21 Premium

2020-09-21 » I. zmienia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie 2.2. wyroku w ten sposób, że (...)

X Ga 780/20 POSTANOWIENIE Poznań, 21 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Ewa Kaźmierczak Sędziowie: Sędzia Jarosław Marczewski Sędzia Barbara Gryczka (del.) po rozpoznaniu 21 września 2020 roku, w Poznaniu na posiedzeniu...

III Ca 1281/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2020-09-17 Premium ciekawe zdania

2020-09-17 » umorza postępowanie wywołane wniesioną skargą

Sygn. akt III Ca 1281/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Kępa Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. ) SO Bogdan Jachowicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu ...

XXIII Ga 2143/19 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-17 Premium

2020-09-17 » I. zmienia pkt 4 zaskarżonego wyroku i ustalić, że (...); II zmienia pkt 4.1 zaskarżonego wyroku (...); III. zmienia pkt 4.2 zaskarżonego wyroku i (...); IV. odrzuca skargę w pozostałej części;

Sygn. akt XXIII Ga 2143/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 wrzesień 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Monika Skalska SO Alicja Dziekańska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w ...

XXIII Ga 1399/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2020-09-17 Premium

2020-09-17 » stwierdza swoją niewłaściwość i przekazuje sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu dla Warszawy-Pragi w Warszawie, jako właściwemu miejscowo i rzeczowo do rozpoznania sprawy

Sygn. akt XXIII Ga 1399/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających ...

« poprzednie12345678910...33następne »