Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II CSK 104/09 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2009-09-16 1 fragment

2009-09-16 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

zapłaty inwestycję budowlaną. Nazywanie jej zaliczką jest swoistą grą słów, a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 1 fragment

2015-12-17 » 1) uchyla zaskarżony wyrok w punktach: I (pierwszym) i III (trzecim) i w tym zakresie (...); 2) odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części

W umowie została również określona zaliczka na poziomie 15% całości wynagrodzenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 1 fragment

2017-10-26 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania

obowiązku złożenia wniosku o wypłatę zaliczki na odpowiednim formularzu, drugi odnosił ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2012 1 fragment

2012-05-24 » 1) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym), 2 (drugim) - w zakresie oddalającym dalej idącą apelację powoda (pozwanego wzajemnego) - oraz 3 (trzecim) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

z tytułu uiszczonej przez niego zaliczki. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017 1 fragment

2017-11-15 » uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach procesu w obu instancjach i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

jest, gdy występuje jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób ...