Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 107/12 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2013-02-28 1 fragment

2013-02-28 » W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących (...)

p.z.p., wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy informacji o poprawieniu ...