Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017 23 fragmenty

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), mogą obejmować także (...)

stanowisko, że w postępowaniach podprogowych wykonawcy mogą skarżyć odwołaniem wyłącznie wybór oferty dokonany ...

perspektywy zarówno zamawiającego, jak i wykonawców na ostateczny wynik tego etapu ...

przeznaczenia na zaspokojenie zobowiązań wobec wykonawców, w warunkach, gdy umowa, do ...

123następne »