Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 44/03 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003-07-17

2003-07-17

Uchwała z dnia 17 lipca 2003 r., III CZP 44/03 Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie o zamówienie publiczne zamawiającego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w L. przeciwko I. Przedsiębiorstwu ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003

2003-07-16

Uchwała z dnia 16 lipca 2003 r., III CZP 47/03 Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Gerard Bieniek Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Gminy Miasta P. - Zakładu Budżetowego Wysypiska Odpadów Komunalnych miasta P. przeciwko Przedsiębiorstwu ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2003

2003-04-11

Uchwała z dnia 11 kwietnia 2003 r., III CZP 3/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Tadeusz Domińczyk Sędzia SN Zbigniew Strus (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania oferenta "PKS" spółki z o.o. z siedzibą w K. przeciwko Gminie P. o zamówienie publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2003

2003-04-10

Wyrok z dnia 10 kwietnia 2003 r., III CKN 1320/00 1. Wynikające z art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ograniczenie zasady wolności umów (art. 353-1 k.c.), pozostaje bez wpływu na uprawnienie do odstąpienia od umowy przez ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-11-06

Uchwała z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 68/02 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Tadeusz Żyznowski Sąd Najwyższy w sprawie o zamówienie publiczne zamawiającego Kancelari Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Projektowania...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2002

2002-09-18

Uchwała z dnia 18 września 2002 r., III CZP 52/02 Sędzia SN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędzia SN Bronisław Czech Sąd Najwyższy w sprawie protestu "E.-M." spółki z o.o. w K. przeciwko Szpitalowi Uniwersyteckiemu w K. o zamówienia publiczne, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2002

2002-07-11

Wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., IV CKN 1211/00 Wyrok sądu polubownego aprobujący - z naruszeniem wymogów określonych przepisami ustawy - skutki postępowania przetargowego, pozbawiające skarżącego możliwości skutecznego ubiegania się o przyjęcie jego oferty, może uchybiać konstytucyjnej zasadzie wolności ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2001

2001-09-13

Wyrok z dnia 13 września 2001 r., IV CKN 381/00 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z pominięciem obowiązkowej procedury przetargowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) jest nieważna bez względu na to, czy przepisy regulujące...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2001

2001-07-06

Sygn. akt III RN 16/01 Dnia 6 lipca 2001 r. WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W sprawie ze skargi Kierownika Biura Wyborczego na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 sierpnia 2000 r. Nr ZFD/8355/00 w przedmiocie odmowy zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2000

2000-06-28

Wyrok z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 70/00 O zasadności wprowadzenia zmian do umowy, wywołanych okolicznościami wskazanymi w art. 76 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.), rozstrzyga sąd w sprawie o zapłatę za roboty budowlane ustalone ...

« poprzednie1...22232425262728następne »