Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CSK 68/20 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020-10-15

2020-10-15

Sygn. akt III CSK 68/20 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa P. sp.j. w K. przeciwko "U." S.A. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 października 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-09-24

Sygn. akt I CSK 109/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-28

Sygn. akt II CSK 104/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa J. Ł. przeciwko Województwu (...)- Marszałkowi Województwa (...) o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lipca 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-17

Sygn. akt I CSK 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Monika Koba w sprawie z powództwa A. sp. z o.o. w O. przeciwko Skarbowi Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 lipca 2020 r., na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-17

Sygn. akt IV CSK 574/19 POSTANOWIENIE Dnia 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska w sprawie z powództwa ,,M" Spółki Akcyjnej w Z. przeciwko [...] Agencji Rozwoju Regionalnego Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 lipca 2020 r., na skutek skargi ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-14

Sygn. akt V CSK 453/19 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa C. w M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko Zakładowi Techniczno-Budowlanemu "P. " spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. oraz z powództwa wzajemnego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-07-09

Sygn. akt V CSK 484/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa S. Sp. z o.o. w S. przeciwko G. S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2020

2020-06-30

Sygn. akt III CZP 67/19 UCHWAŁA Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. przeciwko G. K. o ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-05-28

Sygn. akt III CSK 178/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie z powództwa M. A. i E. A. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendantowi Szkoły [...] w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 maja 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-05-25

Sygn. akt II CSK 649/19 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tomasz Szanciło w sprawie z powództwa M. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. (dawniej Przedsiębiorstwo Robót [...] "M." Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł.) przeciwko Miastu Ł. - Zarządowi Dróg i Transportu w Ł. o zapłatę, na posiedzeniu ...

« poprzednie12345678...39następne »