Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 16/20 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-02-25

2021-02-25

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-19

Sygn. akt III CSKP 9/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Województwu (...) - (...) ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-03

Sygn. akt V CSKP 17/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa M. Sp. z o.o. w W. przeciwko Politechnice (...) w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-01-14

Sygn. akt I CSKP 13/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kamil Zaradkiewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Janiszewska SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa G. [...] S.A. w K. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-12-09

Sygn. akt IV KK 169/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Małgorzata Gierczak w sprawie J. B. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-11-25

Sygn. akt V CSK 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Gminy W.-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w W. przeciwko M. Z. o zobowiązanie do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-11-13

Sygn. akt IV CSK 537/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Monika Koba SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z powództwa O. Spółki Akcyjnej z siedzibą w M. (Hiszpania) przeciwko Gminie Miasta G. o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-30

Sygn. akt II CSK 805/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marcin Krajewski SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie z powództwa E. B. i P. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie, po rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-28

Sygn. akt IV CSK 74/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy E. przeciwko Z. S. o zapłatę oraz z powództwa Z. S. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-23

Sygn. akt I CSK 685/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Paweł Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa S. spółki jawnej w D. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

« poprzednie1234567...39następne »