Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2015 1 fragment

2015-06-03 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I podpunkt 1, 3 i 4 oraz w punkcie III, IV i V i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

nim przewidziane, bądź gdy narusza równowagę ekonomiczną na korzyść usługodawcy w sposób ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 1 fragment

2013-12-05 » uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację powoda i orzekającej o kosztach postępowania ( punkty I ppkt 2,3,4, II,III,IV ) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu

nim przewidziane, bądź gdy modyfikuje równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w ...