Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 746/18 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019-02-27

2019-02-27

Sygn. akt I CSK 746/18 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO (...) w sprawie z odwołania P. spółki jawnej w W. w postępowaniu o...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-27 » przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania

Sygn. akt I CSK 746/18 POSTANOWIENIE Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO (...) w sprawie z odwołania P. spółki jawnej w W. w postępowaniu o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-21

Sygn. akt I CNP 19/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-21 » odrzuca skargę

Sygn. akt I CNP 19/18 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. z dnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-13 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt V CSK 341/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa M. T. przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego "T" Sp. z o.o. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-08 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1., punkcie 2. w części oddalającej apelację (...)

Sygn. akt I CSK 801/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa B. sp. z o.o. w W. i F. sp. z o.o. w W. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-07

Sygn. akt II CSK 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A. M. przeciwko Gminie Ż. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-01-31

Sygn. akt II CSK 381/18 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy Z. przeciwko J. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-01-31 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt II CSK 381/18 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy Z. przeciwko J. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-01-09 » uchyla w całości zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Sygn. akt I CSK 722/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. B. przeciwko Gminie Miasto R. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

« poprzednie1...345678następne »