Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 27/17 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017-06-22

2017-06-22 » podjął uchwałę: (...)

Sygn. akt III CZP 27/17 UCHWAŁA Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa M. sp. z o.o. w K. przeciwko Gminie Ś. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-05-11 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt II CSK 541/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Barbara Lewandowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa B. Spółki Akcyjnej w [...] przeciwko Województwu [...] o podwyższenie wynagrodzenia i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-04-27 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 398/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa Województwa X. w P. przeciwko J. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-04-26 » 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 lit. a) w części zasądzającej ustawowe odsetki oraz w punktach 1 lit. b), 3 i 4 i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kas

Sygn. akt I CSK 408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości K. spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w [...] przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-04-07 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt V CSK 481/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Paweł Grzegorczyk Protokolant Izabella Janke w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Gminie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-29 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 395/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Ewa Krentzel w sprawie z powództwa T. spółki z o.o. w [...] przeciwko T. S. spółce z o.o. w [...] o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-23 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt V CSK 449/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Piotr Malczewski w sprawie z powództwa M. M. przeciwko Miastu [...] o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-22 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania

Sygn. akt III CSK 148/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Monika Koba SSA Agata Zając (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w [...] przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-17 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt III CSK 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Ł. K. przeciwko Gminie J. o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-03-15

Sygn. akt I CSK 19/16 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Anna Owczarek w sprawie ze skargi P. [...] S.A. w W. przeciwko [...] O. S.A. w R. z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego I. S.A. w K. o udzielenie ...

« poprzednie1...11121314151617następne »