Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IV CSK 69/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-06-26

2018-06-26

Sygn. akt IV CSK 69/18 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie ze skarg ,,F." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-23 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego

Sygn. akt IV CSK 448/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Hanna Kamińska w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-23

Sygn. akt I CSK 35/18 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa ,,M." S.A. w Ł. przeciwko S. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej ,,M." sp. z o.o. w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 maja 2018 r., na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-11

Sygn. akt I CSK 3/18 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa ,,M..." S.A. w Ł. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Regionalnej w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-05-08

Sygn. akt V CSK 617/17 POSTANOWIENIE Dnia 8 maja 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa ,,C..." S.A. w S. przeciwko ,,S..." Sp. z o.o. w S. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-20

Sygn. akt II CSK 524/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa D.J., Z.P. i P.G. przeciwko P.M. o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-19

Sygn. akt I CSK 707/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Karol Weitz w sprawie z powództwa A. K. przeciwko Gminy P. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 kwietnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 24...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-16

Sygn. akt IV CNP 49/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie ze skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Ca [...]/16, w sprawie z powództwa ,,M.." Spółki Jawnej R.K. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-03

Sygn. akt II CSK 452/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Monika Koba SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa głównego "D." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-23

Sygn. akt I CSK 349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa I. S.A. z siedzibą w B. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu P. w W. o zapłatę, ...

« poprzednie12345678910...32następne »