Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III KK 371/12 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013-07-04 2 fragmenty

2013-07-04 » uchyla zaskarżone postanowienie w części utrzymującej w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w […] o umorzeniu postępowania w odniesieniu do czynu zarzucanego (...)

, a mianowicie art. 433 § 2 k. ...

Sąd odwoławczy art. 433 § 2 k. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 1 fragment

2013-02-19 » 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w P. do ponownego rozpoznania;

w ustawie (art. 433 k.p. ...