Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IV CNP 49/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-04-16

2018-04-16

Sygn. akt IV CNP 49/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie ze skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Ca [...]/16, w sprawie z powództwa ,,M.." Spółki Jawnej R.K. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-04-03

Sygn. akt II CSK 452/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Monika Koba SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa głównego "D." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-23

Sygn. akt I CSK 349/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa I. S.A. z siedzibą w B. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu P. w W. o zapłatę, ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-22

Sygn. akt III CNP 27/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi F.U.H. Z. sp.j. w K. przy uczestnictwie Zakładów Wielobranżowych R. sp. z o.o. w S. oraz Konsorcjum firm: [...]przy udziale zamawiającego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-03-01

Sygn. akt I CSK 657/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk w sprawie z powództwa O. S.A. w Madrycie i B . spółki z o.o. w W. przeciwko Wojskowemu Instytutowi [...] w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 1 marca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-02-15 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego

Sygn. akt IV CSK 86/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa B. Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. i R. Spółki ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-31

Sygn. akt I CSK 590/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa K.Holding S.A. w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "P." w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-30

Sygn. akt V CSK 407/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa S. [...] Spółki z o.o. w W. przeciwko Powiatowi Ś. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-26

Sygn. akt I CSK 560/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa B.M. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-26

Sygn. akt V CSK 394/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie z powództwa M. D. przeciwko P. [...] o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

« poprzednie1...3456789następne »