Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 16/21 – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021-12-09

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksy

Sygn. akt III CZP 16/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący) SSN Beata Janiszewska SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa P.H.U. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Ł. przeciwko B. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-11-30

Sygn. akt IV CSK 543/21 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa A. M. przeciwko [...] Centrum [...] spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 listopada 2021 r., na skutek skargi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-11-18

Sygn. akt III CSKP 105/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski w sprawie z powództwa P. S.A. w G. przeciwko Województwu [...] - [...] Zarządowi Dróg Wojewódzkich w [...] o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-11-17

Sygn. akt IV CSKP 157/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący) SSN Marcin Łochowski SSN Tomasz Szanciło (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. spółki jawnej w B. przeciwko Gminie S. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-11-17

Sygn. akt I CSK 398/21 POSTANOWIENIE Dnia 17 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa E. [...] S.A. w G. przeciwko J. [...] sp. z o.o. w W. oraz [...] B. S.A. w W. o ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2021 r., na skutek skargi kasacyjnej strony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-10-28

Sygn. akt IV CSKP 48/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Protokolant Hanna Łupińska w sprawie z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko P. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2021

2021-10-26

Sygn. akt I CSK 484/21 POSTANOWIENIE Dnia 26 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa [...] Instytutu [...] w W. przeciwko P. S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej S. sp. z o.o. w L. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-10-21

Sygn. akt III CSKP 86/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marcin Krajewski (przewodniczący) SSN Marcin Łochowski (sprawozdawca) SSN Jacek Widło w sprawie z powództwa S. sp. z o.o. w T. przeciwko Gminie Ł. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-10-14

Sygn. akt IV CSKP 53/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Mariusz Łodko (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marcin Krajewski SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie z powództwa D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Województwu [...] - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-09-17

Sygn. akt V CSKP 43/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Beata Janiszewska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski SSN Jacek Widło (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kryszkiewicz w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości T. Spółki z ograniczoną...

« poprzednie23456789101112...20następne »