Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

V CSK 341/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019-02-13

2019-02-13 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt V CSK 341/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa M. T. przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznego "T" Sp. z o.o. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 lutego 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-08 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1., punkcie 2. w części oddalającej apelację (...)

Sygn. akt I CSK 801/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa B. sp. z o.o. w W. i F. sp. z o.o. w W. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-02-07

Sygn. akt II CSK 10/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa A. M. przeciwko Gminie Ż. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2019

2019-01-31 » odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sygn. akt II CSK 381/18 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy Z. przeciwko J. G. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2019

2019-01-09 » uchyla w całości zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Sygn. akt I CSK 722/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) w sprawie z powództwa M. B. przeciwko Gminie Miasto R. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-12-18

Sygn. akt IV CSK 491/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski (przewodniczący) SSN Monika Koba SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Komendanta Jednostki Wojskowej nr (...) w G. przeciwko R. M. i A. M...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-12-13

Sygn. akt I CSK 314/18 POSTANOWIENIE Dnia 13 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk w sprawie z powództwa A.B. przeciwko Miastu W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 grudnia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 23...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-11-29

Sygn. akt IV CSK 378/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa J. G. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń (...) Spółce Akcyjnej (...) w W. i (...) ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-10-30

Sygn. akt II CSK 262/18 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa D. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko Instytutowi (...) w Ł. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 października 2018 r., na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-10-18

Sygn. akt IV CSK 305/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa Województwa (...) przeciwko O. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oddziałowi w ...

« poprzednie123456789następne »