Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSK 657/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-03-01

2018-03-01

Sygn. akt I CSK 657/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk w sprawie z powództwa O. S.A. w Madrycie i B . spółki z o.o. w W. przeciwko Wojskowemu Instytutowi [...] w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 1 marca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-02-15 » uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w G. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego

Sygn. akt IV CSK 86/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa B. Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. i R. Spółki z...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-31

Sygn. akt I CSK 590/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa K.Holding S.A. w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "P." w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-31

Sygn. akt I CSK 590/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa K.Holding S.A. w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu "P." w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-30

Sygn. akt V CSK 407/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa S. [...] Spółki z o.o. w W. przeciwko Powiatowi Ś. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-26

Sygn. akt I CSK 560/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa B.M. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Inwestycji i Rozwoju o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-26

Sygn. akt V CSK 394/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz w sprawie z powództwa M. D. przeciwko P. [...] o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 stycznia 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-11

Sygn. akt III CZP 63/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa G. Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w .przeciwko Województwu [...] i Kolejom [...] sp. z o....

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-11

Sygn. akt III CZP 63/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa G. Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w .przeciwko Województwu [...] i Kolejom [...] sp. z o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Wojciech Katner Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa J. S.A. z siedzibą w M. (Grecja) przeciwko Skarbowi ...

« poprzednie1...161718192021następne »