Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CSK 156/15 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016-03-10

2016-03-10 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt III CSK 156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSA Janusz Kaspryszyn (sprawozdawca) Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Szpitala Miejskiego w R. sp. z o.o. w R. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-25 » uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 (pierwszym), podpunkcie I (pierwszym), V (piątym), VII (siódmym), VIII (ósmym) oraz w punktach 3 (trzecim), 5 (piątym), 6 (szóstym) w części (...)

Sygn. akt III CSK 115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Monika Koba (sprawozdawca) SSA Janusz Kaspryszyn Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa R. W. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń A. […], ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-18 » uchyla zaskarżony wyrok w punktach 2. i 3. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 197/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z powództwa D. W. przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z udziałem ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-17 » Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji

Sygn. akt III CZP 111/15 UCHWAŁA Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Kowalska w sprawie ze skargi W.S.A. z siedzibą w W. (L.K.), G. z siedzibą w N. (Francja), S. z siedzibą w C. (...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-11 » uchyla wyrok Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i oddala apelację powoda co do kwoty (...)

Sygn. akt V CSK 339/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz Protokolant Izabella Janke w sprawie z powództwa Gminy C. przeciwko S. W. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-11 » uchyla zaskarżone postanowienie

Sygn. akt V CZ 90/15 POSTANOWIENIE Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Karol Weitz w sprawie zamawiającego Miasto i Gmina S. przy uczestnictwie R. Sp. z o.o. w W., P. Sp. z o.o. spółka komandytowa w K. skarga w sprawie zamówień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-02-03 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt V CSK 271/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Monika Koba (sprawozdawca) Protokolant Piotr Malczewski w sprawie z powództwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "M." Spółki z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-01-29

Sygn. akt II CZ 93/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu [...] przy uczestnictwie przeciwników skargi: zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2016

2016-01-29 » oddala zażalenie

Sygn. akt II CZ 93/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu […] przy uczestnictwie przeciwników skargi: zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2016

2016-01-14 » uchyla zaskarżony wyrok w pkt IV i V (czwartym i piątym) i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania

Sygn. akt IV CSK 223/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa T. W. przeciwko Gminie Miejskiej C. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

« poprzednie1...12131415161718następne »