Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III CZP 63/17 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2018-01-11

2018-01-11

Sygn. akt III CZP 63/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa G. Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w .przeciwko Województwu [...] i Kolejom [...] sp. z o...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2018

2018-01-10

Sygn. akt I CSK 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Wojciech Katner Protokolant Justyna Kosińska w sprawie z powództwa J. S.A. z siedzibą w M. (Grecja) przeciwko Skarbowi ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-12-20

Sygn. akt IV CSK 312/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa E. [...] Spółki Jawnej w B. przeciwko [...] Centrum [...] w B. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 grudnia 2017 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-12-01

Sygn. akt I CSK 170/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Monika Koba Protokolant Beata Rogalska w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko S. w Dublinie (Irlandia), J. w Dublinie (Irlandia) i R. w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2017

2017-12-01 » oddala skargę kasacyjną

Sygn. akt I CSK 170/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Paweł Grzegorczyk (sprawozdawca) SSN Monika Koba Protokolant Beata Rogalska w sprawie z powództwa P. S.A. w W. przeciwko S. w Dublinie (Irlandia), J. w Dublinie (Irlandia) i R. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania

Sygn. akt III CSK 304/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w [...] ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) mogą obejmować także (...)

Sygn. akt III CZP 56/17 UCHWAŁA Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marta Romańska SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z odwołania K. S. przy uczestnictwie zamawiającego Komendy (...) w G. i przystępującego do ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-17 » 1. zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), mogą obejmować także (...)

Sygn. akt III CZP 58/17 UCHWAŁA Dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Inżynieryjnych Robót Kolejowych "T." sp. z o.o. z siedzibą w K. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-16 » 1) uchyla zaskarżony wyrok, 2) zmienia wyrok Sądu Okręgowego w [...] z dnia 8 grudnia 2015 r.,

Sygn. akt V CSK 82/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2017

2017-11-15 » uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach procesu w obu instancjach i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania

Sygn. akt II CSK 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Kozłowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Wojciech Katner w sprawie z powództwa Spółdzielni Inwalidów "N." w K. i "I." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. ...

« poprzednie1...910111213141516171819...19następne »