Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

II CSKP 81/22 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022-04-26

2022-04-26

Sygn. akt II CSKP 81/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący) SSN Ewa Stefańska (sprawozdawca) SSN Tomasz Szanciło w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko H. M. o zapłatę, po ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-04-15

Sygn. akt I CSK 25/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa H. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zachód spółki komandytowej w P. przeciwko Gminie K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 kwietnia 2022 r., na...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-04-06

Sygn. akt II CSKP 220/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: Pierwszy Prezes SN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Wesołowski SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości M. spółki z o.o. w Ś. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-03-25

Sygn. akt II CSKP 671/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) w sprawie z powództwa B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko E. spółce ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-03-17

Sygn. akt II CSKP 248/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Ewa Stefańska (przewodniczący) SSN Jacek Grela (sprawozdawca) SSN Mariusz Załucki w sprawie z powództwa M. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-03-02

Sygn. akt II CSKP 564/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa Województwa (...) przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Finansów i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-03-02

Sygn. akt II CSKP 221/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa A. S. i R. S. przeciwko (...) Centrum Onkologii w W. Samodzielnemu Publicznemu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2022

2022-02-04

Sygn. akt II CSKP 1179/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa [...] Towarzystwa [...] S.A. w W. przeciwko G. T. i A. T. o zapłatę, po rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2022

2022-01-13 » Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały

Sygn. akt III CZP 41/22 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Ewa Stefańska SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Konsorcjum Firm "P. [...]" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., P. [X.] AG w B. i A. [...] spółki akcyjnej w Ł. przy...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-12-09 » Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania przez wierzyciela czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione. Maksymalna wysokość kary umownej nie musi być

Sygn. akt III CZP 26/21 UCHWAŁA Dnia 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa I. M. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 ...

« poprzednie1234567891011...24następne »