Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

III KK 371/12 – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2013-07-04 2 fragmenty

2013-07-04 » uchyla zaskarżone postanowienie w części utrzymującej w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w […] o umorzeniu postępowania w odniesieniu do czynu zarzucanego (...)

wpływ na treść postanowienia naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 433 § 2 k.p.k. i art. 92 k.p.k ...

co następuje. Zasadnym okazał się zarzut naruszenia przez Sąd odwoławczy art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 339 § 3 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2013 1 fragment

2013-02-19 » 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w P. do ponownego rozpoznania;

lub ewentualnie nie rozpoznał jej poza granicami wskazanymi w ustawie (art. 433 k.p.k.), albo też, że swojego stanowiska nie uzasadnił ...