Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

I CSKP 61/21 – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021-03-05

2021-03-05

Sygn. akt I CSKP 61/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska w sprawie z powództwa J. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-25

Sygn. akt III CZP 16/20 UCHWAŁA Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

2021-02-19

Sygn. akt III CSKP 9/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący) SSN Marcin Krajewski (sprawozdawca) SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa R. Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Województwu (...) - (...) ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-12-09

Sygn. akt IV KK 169/20 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Jacek Błaszczyk (sprawozdawca) SSN Marek Pietruszyński Protokolant Małgorzata Gierczak w sprawie J. B. oskarżonego z art. 297 § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-11-25

Sygn. akt V CSK 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Gminy W.-Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w W. przeciwko M. Z. o zobowiązanie do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-30

Sygn. akt II CSK 805/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marcin Krajewski SSN Kamil Zaradkiewicz w sprawie z powództwa E. B. i P. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie, po rozpoznaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-28

Sygn. akt IV CSK 74/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Marta Romańska (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z powództwa Gminy E. przeciwko Z. S. o zapłatę oraz z powództwa Z. S. przeciwko ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-23

Sygn. akt I CSK 685/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Paweł Grzegorczyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek (sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak w sprawie z powództwa S. spółki jawnej w D. przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-10-15

Sygn. akt III CSK 68/20 POSTANOWIENIE Dnia 15 października 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa P. sp.j. w K. przeciwko "U." S.A. w K. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 października 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

2020-09-24

Sygn. akt I CSK 109/20 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie ...

123456...7następne »